รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง : พนักงานขาย โครงการ The Muse Home
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีประสบการณ์ในการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ระดับการศึกษา : จบวุฒิ ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย : -
อายุ : 18 ถึง 30 ปี
เพศ : ชาย
อาศัยอยู่ : ตำบลคูลัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11140
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน : 1.มีใจรักในงานบริการ และ การขาย
2.บุคคลิคภาพดี
3.มีความอดทนและขยัน
4.รายได้ดี (ถ้ามีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
อัตรา : 2-3
เงินเดือน : -
สวัสดิการ : -

copyright © 2013 TheMuseHome.com All rights reserved. | ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นภาพบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง
Contact : Mobile 081-813-4082, Office 02-1583407 | Email : sales@themusehome.com