สมัครงานในตำแหน่ง
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของท่าน
ตำแหน่งงานที่คุณสมัคร : *
เงินเดือนที่ต้องการ : *
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
เชต : *
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ : *
Email Address : *  
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : *
อายุ : *
เพศ :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
สัญชาติ :
ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร :
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุด ก่อน)
จำนวนประสบการณ์ทำงาน :
ระยะเวลา : ตั้งแต่         ถึง  
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
ระยะเวลา : ตั้งแต่         ถึง  
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
ระยะเวลา : ตั้งแต่         ถึง  
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :

copyright © 2013 TheMuseHome.com All rights reserved. | ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นภาพบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง
Contact : Mobile 081-813-4082, Office 02-1583407 | Email : sales@themusehome.com